REGULAMENTO:

  1. O torneo disputarase o sábado 2 de setembro no PAVILLÓN MUNICIPAL DO ESPIÑO
  2. O horario será de 16.00 h a 20.00 h (aprox.)
  3. Disputarase por sistema suízo de 7 roldas e o ritmo de xogo 10 ´+ 3”
  4. Os sistemas de desempate son: resultado particular, Bucholz medio (-1), Bucholz total e progresivo.
  5. A inscrición é GRATUÍTA e poderase formalizar presencialmente, no Complexo Deportivo (678 33 88 47) ou no correo [email protected], entre o 7 e o 31 de agosto ou esgotar as prazas.
  6. As categorías establecidas serán Sub-10, Sub-14, Absoluto y Mellor local, podendo ser modificadas ou engadidas outras segundo o criterio da organización.
  7. O torneo rexerase polas normas da FIDE para aquelo non especificado nestas bases.
  8. Os participantes inscritos autorizan a publicación dos seus nomes e apelidos e á cesión da súa imaxe a os medios de comunicación que a organización considere oportunos para a necesaria difusión do evento.
  9. O aforo do torneo limitarase a 60 xogadores.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
• De acordo co disposto na normativa vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámolo/a de que os datos facilitados serán tratados polo Concello de Carral, coa finalidade de poder atender a súa solicitude, neste caso, a inscrición no XXI Torneo de Xadrez. Os devanditos datos serán tratados de xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e probabilidade dos seus datos, solicitándoo, ben a través del correo electrónico [email protected], o directamente, na Casa da Cultura do Concello de Carral.
• No transcurso da competición realizaranse fotos e expoñeranse os nomes a apelidos, que se publicarán despois en diferentes medios de comunicación, incluídas as redes sociais, coa finalidade de dar difusión ao mundo das actividades deportivas. Para iso e preciso que exprese o seu consentimento ou do seu representante, polo que, ao entrar na instalación deberán cubrir un impreso facilitado pola organización en aclaración destes termos.